Conclusie en reflectie

Dit zal ons laatste blog artikel zijn. In de afgelopen weken hebben we een reeks posts gepubliceerd met allerlei informatie over de interculturele relatie tussen Duitsland en Nederland, vooral met de focus op de Neerlandistiek aan de universiteit Oldenburg. Daarbij hebben we de artikelen in verschillende categorieën gedeeld en ons vaak met het verblijf in het buitenland bezig gehouden. Het werken met het blog willen we afsluitend in dit artikel reflecteren en als compensatie voor het buitenlandsemester beoordelen. Bovendien laten we de studie Neerlandistiek nog eens revue passeren omdat we beide naar vijf jaren onze studie afsluiten en de universiteit Oldenburg verlaten. Om deze reden biedt een laatste blog artikel een goede mogelijkheid om deze dingen te reflecteren.


Werken met het blog

Hoe was het ontwikkelen van een blog als compensatie voor het verblijf in het buitenland? Om deze vraag te beantwoorden, zullen we hieronder allebei kort onze ervaringen en indrukken beschrijven.

Fennas ervaring:

In het kader van colleges heb ik al vaker met een blog gewerkt maar toch was altijd Corona de reden voor dit digitale werken. Ik vind dat het blog erg vele en leuke mogelijkheden biedt om onderwerpen aanschouwelijk te presenteren en. Er is vooral een breed spectrum aan verschillende functies om zoveel mogelijk te visualiseren. Hierdoor hebben we altijd een handige manier gevonden om de verschillende posts te structureren. Mijn favoriete artikelen waren het klein podcast met een geluidsspoor en het artikel over Groningen met de Google Street View webpagina’s. Door de vele mogelijkheden van de vormgeving en keuze van de onderwerpen vond ik het werken met een blog als compensatie een uitstekende manier en zou dit werk ook in het kader van colleges aan andere studenten aanraden – ook met oog op groepswerk. Het werk met Laura was steeds plezierig en betrouwbaar. Aan het begin hebben we alle artikelen gepland en aan elkaar toegewezen zodat de voorbereiding alsook het schrijven van de posts altijd fair verliepen.

Lauras ervaring:

Het was erg leuk en een hele nieuwe uitdaging om samen met Fenna een eigen blog te maken, die veel verschillende onderwerpen voor Nederlandse studies behandelt. Hoewel ik al een blog had moeten maken in de vorm van een groepswerk voor een seminarie aan de universiteit, was dit werk toch vrij intensief. Niet alleen heb ik veel herinneringen aan mijn studie opgefrist, maar ik heb ook wat extra kennis kunnen opdoen. Ik vond het vooral fijn dat Fenna en ik heel goed konden samenwerken en dat de taakverdeling heel eerlijk was. De taken omvatten niet alleen het bedenken van een onderwerp voor een bijdrage, maar ook hoe de bijdrage te structureren en op een interessante manier te visualiseren. Elke bijdrage moet zich onderscheiden van de andere. Vooral in de huidige digitale wereld wilden we veel verschillende mogelijkheden bieden.


Neerlandistiek studie in Oldenburg

Wat associëren we persoonlijk met de studie Nederlands aan de universiteit Oldenburg? Waaraan denken we als we terugkijken op de tijd?

Fennas ervaring en reflectie:

Als ik over de afgelopen vijf jaren nadenk, heb ik enorm vele en speciale herinneringen aan de studie Neerlandistiek. In de eerste plaats associeer ik met het vak kleine colleges met tien, acht, soms alleen vier deelnemers. Dat waren altijd leuke bijeenkomsten en iedereen kende zijn medestudenten en de docenten. In de meeste colleges was steeds tijd voor praatjes en het was nooit een strenge of stijve stemming. In dit kader hebben zich ook leuke vriendschappen met medestudenten ontwikkeld. Alles was steeds familiair. Dat heb je in andere, grotere studievakken niet. Nu ik heb alle colleges en module doorgebracht, valt me bovendien op hoe veel ik heb geleerd. Op sommige momenten in de studie was het helemaal geen kinderspel maar doordat we altijd met medecursisten hebben geleerd en gewerkt, is toch alles gelukt. De studie is soms wel lastig maar ik voel me afsluitend hoe beter voorbereidt op het werk op school en verheug me erop scholieren de Nederlandse taal te leren. Moeilijk te geloven dat vijf jaar zijn afgelopen. In iedere geval was de studie een leuke en vormende tijd.

Lauras ervaring en reflectie:

Als ik terugkijk op mijn studie, moet ik meteen beginnen te grijnzen, want mijn studie begon met taalcursussen en mijn eerste kennismaking met de Nederlandse taal. Ik herinner me nog hoe moeilijk het in het begin voor me was om alle nieuwe indrukken en Nederlandse woorden in me op te nemen. Natuurlijk, Nederlands studeren is ook niet gemakkelijk, maar wat is dat wel? Toch is het mogelijk je studie met succes af te ronden als je altijd ijverig werkt. Wat mij bijzonder beviel aan de studie was niet alleen de nieuwe kennis die werd opgedaan, maar ook de interactie tussen de studenten onderling, tussen de studenten en de docenten en, natuurlijk, het werk in de Fachschaft. Omdat het programma Nederlands kleiner is dan andere programma’s, was er altijd een zeer vriendschappelijke band met alle leden van de Nederlandse afdeling. Als je problemen had, kon je altijd contact opnemen met de Fachschaft of de docenten en zij probeerden altijd een oplossing te vinden. Naast de lezingen en seminars waren er ook andere informatie-evenementen van de Nederlandse afdeling, bijvoorbeeld over het Referendariat.


Hoe nu verder?

Hoe nu verder met dit blog? We waren nu rond vijf maanden bezig met dit blog en hebben in totaal veertien artikelen gepubliceerd – elke een tot twee weken. We vroegen ons af wat we afsluitend met het blog kunnen doen. We vinden dat dit blog al een goed overzicht biedt voor de studie Nederlands en uit het perspectief van eerstejaarsstudenten is dit overzicht heel behulpzaam vanwege extra-informatie. Misschien bestaat er voor andere Neerlandistiekstudenten aan de universiteit Oldenburg de mogelijkheid om verder te werken met dit blog, bijvoorbeeld door een koppeling aan verschillende colleges of door het coördineren door de Fachschaft. We willen proberen deze kwestie te volgen en medestudenten te vinden die dit blog willen voortzetten.


Tenslotte: een Dankwoord

We weten hoe belangrijk het semester in het buitenland – Nederland of België – is voor de lerarenopleiding voor het vak Nederlands en vooral voor de individuele verbetering van de Nederlandse taal. Daarom hadden we lange tijd erover nagedacht hoe we dit semester zullen plannen en hoe we het verblijf in Groningen kunnen doorbrengen. Gelukkig was er de mogelijkheid om dit blog als een compensatie te ontwikkelen. Uit onze reflectie bleek dat het werken met het blog een super ervaring was en we ons steeds hebben bezig gehouden met allerlei interculturele dingetjes rond Nederland en de studie.


Om deze reden willen we het Institut für Niederlandistik maar vooral Esther Ruigendijk bedanken voor haar ondersteuning en advies rond het semester in het buitenland tijdens de moeilijke Corona-periode. We zijn super blij dat we samen de mogelijkheid hadden om dit blog te ontwikkelen, onze eigen ideeën uit te voeren en zelfstandig konden werken. Al met al was dit echt een leuke ervaring en mooie wijze om de studie af te sluiten na al die wetenschappelijke scripties, mondelinge en schriftelijke examen. ❤️-stikke bedankt, Esther!