Mogelijkheden na de studie

Het doel van deze blogpost is een overzicht te geven van de beroepsmogelijkheden na een studie Nederlands, want naast je lerarenopleiding kun je ook extracurriculair Nederlands studeren. Eerst wordt een korte vergelijking van het studieprogramma tussen onderwijzend en niet-onderwijzend doel gegeven, voordat de verdere beroepen worden beschreven.

LerarenopleidingExtracurriculair 
Zwei-Fächer-BachelorZwei-Fächer-Bachelor
Alle modulesDezelfde modules
Oriëntatie stage +algemene schoolstageTotaal van 9 weken stage (kan worden gesplitst)

Als je niet studeert om leraar te worden, kun je na je bachelor je vakmaster Nederlands aan de universiteit van Oldenburg doen of een masteropleiding Nederlands aan een andere universiteit volgen. Maar welke mogelijkheden heb je na de master? De volgende opties staan vermeld op de universitaire homepage van Nederlands Studies:

“Kennis van literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis komt bij voorbeeld in aanmerking voor werkzaamheden in de uitgeverij (redigeren, vertalen, perswerkzaamheden), in de journalistiek (krant, radio, televisie), op het gebied van public relations, alsmede voor werkzaamheden op het gebied van bij- en nascholing in bedrijven.”

Hierna zullen de beroepen van redacteur, mediawerk, tolk en voortgezette beroepsopleiding nader worden beschreven:

 1. Redacteur

  In het geval van redactie moet eerst een conceptueel onderscheid worden gemaakt tussen de eigenlijke taakomschrijving van de redacteur of zijn organisatievorm en de specifieke vorm van tekstredactie. De organisatievorm van een proefleesservice kan enerzijds een afdeling in een uitgeverij of in een reclamebureau zijn en anderzijds de dienst van een vertaalbureau of een bedrijf dat zich gewoonlijk specialiseert in het proeflezen van teksten. Deze laatste heeft vaak slechts enkele (vaste) personeelsleden in dienst of is een eenmanszaak. Als een vorm van redactie houdt proeflezen gewoonlijk in dat teksten op spelling, stilistisch, grammaticaal en inhoudelijk gebied worden verbeterd. Tot de taken van een corrector behoren naast het proeflezen ook het controleren van binnenkomende manuscripten of typoscripten, het samenstellen van een publicatieprogramma, de marketing van publicaties en het begeleiden van scripts tot aan de publicatie. Een corrector controleert teksten op spelling en grammatica. Stilistische redactie wordt stilistisch proeflezen genoemd, dat meestal proeflezen omvat, maar altijd verder gaat dan dat. De Engelse term copy editing wordt ook steeds meer gebruikt.


 2. Mediawerk

  Mediarelaties is het terrein van public relations dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie aan de massamedia (pers, radio, televisie en online-media), het gebruik van elektronische media voor het gericht plaatsen van eigen boodschappen, en de productie en distributie van mediaproducten door organisaties. De belangrijkste doelgroep van mediarelaties zijn journalisten. Als het werk expliciet naar de pers verwijst, wordt het persrelaties genoemd.
  Middelgrote tot grote ondernemingen en andere organisaties hebben afdelingen die zich specifiek bezighouden met mediarelaties, die gewoonlijk deel uitmaken van de communicatieafdeling (samen met klantencommunicatie, interne communicatie en relaties met investeerders). Deze afdeling wordt vaak persdienst genoemd, hoewel het werk ook televisie- of radiojournalisten kan betreffen. Andere faciliteiten voor mediarelaties zijn perscentra, b.v. op handelsbeurzen.

 3. Tolk

  Een tolk (vroeger ook Tolmetsch, in het Oostenrijks Hoogduits ook tegenwoordig Dolmetsch) is een taalbemiddelaar die – in tegenstelling tot een vertaler – gesproken tekst mondeling of door middel van gebarentaal overbrengt van een brontaal in een doeltaal.
  Tolken wordt enerzijds gekenmerkt door de vluchtige aard van het gesproken woord en anderzijds door non-verbale (niet-orale) factoren zoals gebaren, mimiek, intonatie en algemene lichaamstaal, maar vooral door de snelheid en verstaanbaarheid van de spraak.
  De beroepstitels “tolk” en “conferentietolk” zijn – in tegenstelling tot beroepstitels als “arts” of “notaris” – in Duitsland en Oostenrijk niet wettelijk beschermd, hetgeen betekent dat het beroep ook zonder een overeenkomstig examen kan worden uitgeoefend. De titels die verbonden zijn aan bepaalde graden of licenties, zoals “door de overheid beëdigde tolk”, “door de staat beëdigde tolk”, “algemeen beëdigde tolk”, “algemeen beëdigde en door de rechtbank beëdigde tolk”, enz., die verschillen naar gelang van de (deel)staat, alsmede de titels die zijn verkregen door middel van een universitair diploma (zoals “Diplom-Dolmetscher”), zijn echter beschermd tegen misbruik.

 4. Voortgezette beroepsopleiding

  Wij willen je een korte definitie van voortgezette beroepsopleiding geven. Wat is het precies en wat is het doel? We vonden wat we zochten in Gabler’s Wirtschaftslexikon. De definitie van voortgezette beroepsopleiding omvat hier verschillende pijlers. Het is bedoeld om:

  – bestaande kennis opfrissen
  – nieuwe kwalificaties bijbrengen
  – veilig werk

Andere opties na de Master’s graad zouden zijn:

 1. Docent Nederlands aan een universiteit
 2. Onderzoeksassistent Nederlandse studiesaan een universiteit, zowel in Duitsland als in het buitenland (Nederland, België, enz.)
 3. Streven naar een doctoraat of hoogleraarschap

Bronnen:

 1. https://www.google.com/search?q=hoe+gaat+het+verder&client=safari&channel=iphone_bm&sxsrf=ALeKk01XhtQT7FUzKmeozxLqFM9_sxI17w:1626765099183&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmj_qejPHxAhUKhf0HHZv-Dj0Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1440&bih=820&dpr=2#imgrc=5SIWoNFGwT_i-M
 2. https://uol.de/niederlandistik/studium/master
 3. https://www.unker.com/de/definition-lektorat
 4. https://www.presserat.de
 5. https://www.dgud.org
 6. https://blog.karrieretutor.de/weiterbildung/definition-der-beruflichen-weiterbildung