Bericht over de 64e Zomercurus in Gent

64e Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep

De zomercursus in Gent is een echte aanrader en een geweldige ervaring voor elke Nederlandse student. De zomercursus vond plaats van 4 tot 17 augustus 2019 in Gent. Voordat ik aan de zomercursus deelnam, moesten er echter van tevoren veel taken worden uitgevoerd. Het begon er dus mee dat ik me moest aanmelden voor de zomercursus aan het Nederlands Instituut in Oldenburg. In januari 2019 is er een e-mail van Foekje Reitsma, die verantwoordelijk is voor het organiseren van de inschrijving voor de zomercursus, uitgegaan naar alle Nederlandse studenten met de informatie over hoe zij zich kunnen inschrijven voor de zomercursus. Daarna konden alle geïnteresseerde studenten contact opnemen met Foekje. 3 weken na de feedback van de studenten werden 5 van ons uitgekozen om deel te nemen aan de cursus in Gent. Natuurlijk was ik erg blij omdat ik graag in contact kom met andere studenten van over de hele wereld en natuurlijk wilde ik de kans grijpen om mijn Nederlands te verbeteren. Nadat ik door de universiteit van Oldenburg voor de cursus was geselecteerd, werd ik door de Taalunie benaderd om mij aan te melden met bijvoorbeeld een motivatiebrief. Ik had tijd tot half maart om dit te doen. Een week later kreeg ik bericht dat de Taalunie me had geaccepteerd voor de zomercursus. Nadat ik was aangenomen, kreeg ik tot het begin van de zomercursus drie verschillende opdrachten, die als volgt luidden:

    1. 15 tot 28 april 2019: In deze fase krijgt iedereen een webcollege over interculturele communicatie en enkele taalvaardigheidsoefeningen rond de thema’s van de trajecten.

2. 14 tot 25 mei 2019: tijdens de zomercursus zal je kennismaken met een auteur. In fase 2 kom je te weten wie de auteur is en moet je een open opdracht maken rond het werk van deze auteur.

3. Juni 2019 (precieze data volgen nog): tijdens de zomercursus ga je op een tweedaags bedrijfsbezoek. In fase 3 hoor je welk bedrijf je zal bezoeken en zullen we je vragen om het bedrijfsbezoek voor te bereiden.

In totaal waren we met 120 studenten van over de hele wereld, verdeeld over de volgende vier trajecten, waarvoor elke student zich kon inschrijven:

4 verschillende professionele sectoren:

Traject 1: media en politiek

Traject 2: literatuur en cultuur

Traject 3: zakelijk en literair vertalen

Traject 4: taalkunde en didactiek

Na het voltooien van de opdrachten en de toewijzing aan de verschillende trajecten, begon de zomercursus met de aankomst in Gent op 4 augustus 2019.

 Om daar te komen, moesten we de reis erheen zelf plannen. Ik vormde een team met twee andere studenten van Nederland Studies Oldenburg en we planden de reis per trein. We vertrokken vroeg in de ochtend en met een tussenstop in Keulen, die we doorbrachten bij de Dom van Keulen, konden we elkaar goed leren kennen en onderweg heel wat zien. Eenmaal aangekomen in Gent, schreven we ons ter plaatse in en kregen we onze kamersleutels voor de plaatselijke studentenresidentie, waar we de twee weken konden verblijven. Elke student kreeg een eigen kamer met badkamer. Nadat ik me gesetteld had, ontmoette ik de andere twee meisjes om samen naar de welkomstceremonie te gaan. Na de welkomstceremonie werden we naar een plaatselijk restaurant gebracht waar we allemaal samen aten en elkaar leerden kennen. De avond was zeer comfortabel en aan het eind van de dag viel ik ook moe in bed.

 Op maandag ging de zomercursus echt van start en afhankelijk van het traject kwamen we op verschillende plaatsen van de Universiteit van Gent samen. Voor ons allemaal was het programma hetzelfde, behalve de inhoud van het traject.

 In de eerste week hadden wij gedurende 5 dagen (maandag tot en met zaterdag) ’s ochtends onze trajectvergaderingen, die werden gehouden in de vorm van seminars, zoals ik die ken van de universiteit in Oldenburg. Behalve op vrijdagmiddag, wanneer er ook een seminar was, hadden we elke dag een andere gemeenschappelijke activiteit, waarbij alle trajecten samenkwamen. Tussen alle vergaderingen door, die hierna zullen worden toegelicht, was er altijd een lunchpauze die wij allen doorbrachten in de kantine van de studentenresidentie waar wij woonden. Op maandag hadden we ’s avonds een ontmoeting met de schrijfster en dichteres Maud Vanhauwaert. Dinsdag hadden we een rondleiding door Gent. Woensdag zijn we een hele dag naar Den Haag geweest, waar we rondleidingen hebben gehad en een museum hebben bezocht.  Donderdag hadden we een workshop en ’s avonds werden we door de Gentse studenten uitgenodigd op een spelletjesavond, die ook heel leuk was. Voor vrijdagavond bood de Taalunie onderdak aan alle 120 studenten bij gastgezinnen om nog meer nieuwe Gentenaars te leren kennen en onze taal te trainen. Ik was met 3 andere studenten bij een gastgezin, waar we eerst samen wat gedronken hebben, voordat het tot het avondeten kwam. Zaterdag hadden we vrije tijd na het seminar tot zondagavond. Voor mij was het toen naar Oostende voor mijn twee weken durende stage. Hoe de stage was kunt je lezen in de volgende paragraaf.

Rondleiding door Gent

 Allereerst moesten alle studenten van de zomercursus een tweedaagse stage (maandag en dinsdag van de tweede week) lopen in Gent en omgeving, waarvoor we ons van tevoren hadden opgegeven. Ik heb stage gelopen bij Horizon educatief met Ian uit Amerika. Ian, 3 andere studenten en ik moesten een dag eerder naar Oostende omdat we een langere weg te gaan hadden. Omdat we nog zo’n lange weg te gaan hadden, moesten we ook in Oostende overnachten. Hiervoor brengt de Taalunie ons onder bij gastgezinnen in Oostende die elk jaar studenten in huis nemen voor de twee dagen. Ian en ik waren samen bij één gezin. Dit gaf ons de gelegenheid om de West-Vlaamse cultuur wat beter te leren kennen. Afgezien van het West-Vlaamse accent, dat het voor mij persoonlijk moeilijker maakte de gastouders te begrijpen, was het een geweldige ervaring. De gastgezinnen waren allen afkomstig uit Oostende en behoorden tot een tennisclub die graag standaard Nederlands spreekt en daarom één keer per week ’s avonds bijeenkomen om ideeën uit te wisselen. Vandaar de belangstelling om eens per jaar studenten uit de hele wereld uit te nodigen. Daarom werd op maandagavond voor ons 5 studenten een barbecue georganiseerd op de tennisclub, om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Hiervoor moesten we allemaal voor ongeveer 20 leden gaan staan en ons individueel voorstellen. Dit was natuurlijk spannend maar ook superleuk om onze eigen taalvaardigheden te presenteren. Maar nu kom ik bij de stage zelf, die Ian en ik deden bij Horizon educatief:

Horizon educatief is een onderwijsinstelling aan de kust van Oostende. Oostende is een havenstad in de provincie West-Vlaanderen, op 61 km afstand van Gent. Horizon educatief is een onderwijsinstelling die het aanbod voor kinderen en jongeren bundelt in verbinding met de aangrenzende zee. Wat hebben we daar gedaan? Wij waren daar in een tijd dat er nauwelijks aanbiedingen waren en slechts één groep bezocht ons in de tijd van twee dagen. Met de groep, die een kleuterschoolgroep was, gingen we samen naar de zee en keken we naar wat de groepsleider van horizon eduatief met de kinderen deed. Er werden spelletjes gespeeld, zeeverhalen verteld en schelpen verzameld. De kinderen hebben veel plezier gehad en voor ons was het een geweldige ervaring om didactisch iets te leren over de uitvoering in samenhang met de zee. We hebben ook een informatieblad gemaakt over het zeewier aan de kust van Oostende. Hoe deze en andere taken eruit zagen, is te zien op de poster die Ian en ik voor de zomercursus hebben gemaakt (zie poster hieronder). Alle studenten van de zomercursus moesten een dergelijke poster maken om deze op de laatste avond van de zomercursus te presenteren. Dinsdagavond gingen we terug naar Gent.

Terug in Gent hadden we op woensdagochtend wat vrije tijd om bij te komen van de lange terugreis. In de namiddag kwamen we samen in onze stagegroepen en maakten de poster die ik net noemde. Donderdag hadden we een workshop en een laatste inhoudelijke bijeenkomst voor onze trajecten. Vrijdag begonnen we met onze trajecttvergadering, waar we de inhoud van de trajectvergaderingen evalueerden en feedback kregen van en voor de docenten van onze projecten. Na afloop kwamen alle trajecten weer bijeen om de certificaten van de zomercursus in ontvangst te nemen, een groepsfoto van alle trajectek te maaken en de middag door te brengen met een gezamenlijke lunch. s‘Avonds stond de slotavond op het programma, waarop we alle posters in de vorm van een tentoonstelling konden bekijken. Daarnaast was er een slottoespraak van de Taalunie en de presentaties van de individuele trajecten. Hiervoor had ons traject een video gemaakt waarin we ons individueel voorstelden met onze naam en ons land. Het was een geweldige afsluiting, want je kon al het projectwerk nog eens zien, omdat we allemaal een andere inhoud hadden.

Persoonlijk vond ik het super leuk en plezierig om deze zomercursus bij te wonen. Het was een buitengewoon goede ervaring om veel Nederlandstalige mensen van over de hele wereld te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Ik had het traject „taalkunde en didactiek“ gekozen omdat ik voor mezelf als toekomstige lerares meer input wilde krijgen over didactiek in het Nederlands om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het lesgeven in het Nederlands. Naast alle inhoudelijke input, was de zomercursus ontworpen met veel verschillende activiteiten, die super interessant en leerzaam waren. Toch was het niet een louter educatieve zomercursus, maar met veel aandacht voor de uitwisseling tussen de studenten, die met veel activiteiten werd ondersteund. Natuurlijk, niet te vergeten de plaats zelf, Gent. Ik had me kunnen voorstellen daar een semester in het buitenland te gaan doen, als ik niet al voor Groningen had gekozen. Gent is een prachtige stad en ik heb er met veel plezier gewoond. De mensen in Gent en België in het algemeen waren altijd erg vriendelijk, open en warm. Ik kan deze cursus alleen maar aan iedere student aanraden. Het kost niet veel, want je hoeft alleen de reiskosten te betalen en je kunt financiële steun krijgen van de Taalunie. Bovendien krijg je zakgeld van de Taalunie om jezelf te voeden. Er is dus absoluut niets dat je ervan weerhoudt om deel te nemen. Aangezien het ook tijdens de duitse semesterpauze plaatsvindt, is er zeker tijd om het te doen.

Als je meer indrukken wilt zien, bent je welkom op de website van de Taalunie voor de zomercursus. Daar kunt je niet alleen onze zomercursus zien, maar ook die ervoor en erna. https://taaluniezomercursusnederlands.wordpress.com/2019/08/

Ik vroeg mijn twee medestudenten ook naar hun herinneringen aan de zomercursus in Gent, die ik hieronder ook zal presenteren.

Tot zover mijn bericht over de zomercursus in Gent. Als je nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met mij of Foekje Reitsma.

Kom op. Maak je klaar voor de zomercursus. Je zult iets missen.

Met vriendelijke groet,

Laura