Gastcollege: Hagar Peeters

Gastcollege: Inleiding

Hagar Peeters

Eenmaal per jaar organiseert Prof. Dr. Grüttemeier, wiens onderzoeksterrein literatuurwetenschap is, een gastlezing waarin gastauteurs hun vakgebied en het daarmee verband houdende werk presenteren. Deze gastcolleges staan open voor alle studenten, personeelsleden en geïnteresseerden in Nederlandse Studies.

Dit semester (SS 2021) las het literatuurstudieseminarie van Prof. Dr. Grüttemeier het boek “Malva (2015)” van Hagar Peeters en schreven ze hun eigen samenvattingen. Om de gastlezing door Hagar Peeters voor te bereiden, werden vooraf vragen voor de lezing opgesteld. Aan het eind van het seminar moeten de studenten een huiswerk over het boek schrijven als examenprestatie.

Het boek Malva (2015)

Het boek gaat over een meisje genaamd Malva, wiens beroemde vader de dichter Pablo Neruda was. Malva werd door haar vader verstoten en stierf in Nederland toen ze 8 jaar oud was. Auteur Hagar Peeters werd door Malva gevraagd om haar ghostwriter te zijn na de dood van haar vader. Zo worden het verhaal van de dichter en het verhaal van Malva beschreven.

De schrijver

Hagar Peeters werd op 12 mei 1972 in Amsterdam geboren als dochter van een vader die journalist was in Chili. Peeters zelf studeerde cultuur- en literatuurwetenschappen in Utrecht. Ze richt zich op poëzie en non-fictie. Zij kreeg de Fintro Literatuurprijs voor het boek Malva en stond ook op de shortlist voor de Opzij Literatuurprijs. Het werk is vertaald in het Duits, maar ook in het Spaans, Engels, Arabisch, Frans en Kroatisch.

Verloop van het college

Eerst was er een inleidende presentatie door Prof. Dr. Grüttemeier, die de auteur en het plan voor de gastlezing introduceerde. Hagar Peeters stelde zich daarna opnieuw voor en begon de deelnemers achtergrondinformatie te geven over zichzelf en haar boek “Malva”. Daarna volgde een korte lezing uit haar boek, waarop de studenten van het seminar van de heer Grüttemeier vragen hadden voorbereid, die vervolgens door de studenten werden gesteld en door de auteur werden beantwoord.

Op 18 mei om 14.00 uur bezocht de auteur ons online via BigBlueButton, hetgeen twee weken tevoren was aangekondigd via de listserver van Neerlandistiek van Prof. Dr. Grüttemeier. De inschrijving geschiedde ook online via e-mail door de secretaris Anja Hiller, die de link naar de gastlezing gaf.

Bijzonder interessant was de achtergrondinformatie die Hagar Peeters ons gaf over haarzelf en het boek. Omdat er een verband is tussen haar en Malva: Hagar Peeters heeft ook een vader die zich met schrijven bezighoudt. Hagar Peeters ontmoette haar vader echter pas toen ze 11 jaar oud was.

Bronnen:

  1. https://wilhelm13.de/programm/beruehmte-vaeter-hagar-peeters-malva/
  2. https://www.amazon.de/Malva-Hagar-Peeters/dp/2330118503