De studentenraad Neerlandistiek

In dit blogartikel worden de studentenraad (Fachschaft) en zijn taken voorgesteld.

Dat zijn wij, de studentenraad:

 • Rij van links: Imke Barth, Daniela Planteur, Rafael-Ludger Schmiemann
 • Rij van links: Fenna Stein, Lennart Bartsch, Pia Charlotte Freye, Merlin David Thörmann
 • Rij van links: Laura Feldmann, Sophie Rikhof, Fenna Lies Somberg, Dorothee Eileen Springer
 • Rij: Voormalige leden


  Wie is de studentenraad?
  Als studentenraad zijn wij de contactpersonen voor de studenten. Je kunt altijd contact met ons opnemen om ondersteuning te krijgen voor alle zaken die met je studie te maken hebben. Heb je bijvoorbeeld vragen over het studieplan, zijn er problemen met de communicatie met medestudenten of docenten of vragen over een verblijf in het buitenland, dan zijn wij je aanspreekpersonen.


  Wat doet de studentenraad?
  De studentenraad komt één keer per week tijdens de collegeperiode bijeen om verschillende zaken te bespreken. Momenteel vinde deze overeenkomsten online plaats via BigBlueButton. Vóór de Coronaperiode kwamen wij eenmal per week bijeen in onze studentenraadkamer aan de universiteit, die wij delen met de studentraad voor Duitse studies. Deze bijeenkomsten worden altijd aan het begin van elk semester getimed via Doodle. In het zomersemester van 2021 komen we online bijeen op donderdagen van 10-12 uur.
  Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om problemen van studenten te bespreken of om evenementen te bespreken die tijdens de semesters plaatsvinden. Deze evenementen omvatten het volgende:
 • Universiteitsinformatiedag (HIT): Hier presenteert de studentenraad de studierichting Nederlands aan toekomstige studenten.
 • Studiecomissie (StuKo): De StuKo zogt voor de ontwikkeling van het onderwijs van de verschillende studierichtingen. Een van onze studentenvertegendwoordigers neemt altijd deel.
 • Zomerfeest: Het zomerfeest vindt elk jaar plaats in het zomersemester en wordt georganiseerd door de universiteit.
 • Erstifahrt: De „Erstifahrt“ is een hoogtepunt in het eerste semester van de studenten. De Nederlandse Studies reist altijd samen met de Duitse Studies voor een weekend naar Friesoythe (bij Oldenburg) naar een jeugdherberg. Deze „Erstifahrt“ dient de studenten in hun eerste semester om de eerste contacten te leggen met andere studenten van hun studieprogramma, maar ook van de Duitse Studies. Er worden veel spelletjes gespeeld en sociale avonden georganiseerd.
 • Keerstfeest: Kort voor de kerstvakantie houden wij een kerstfeest waarop niet alleen de studenten zijn uitgenodigd, maar ook de docenten. Dit is een gezellig evenement, waar veel kan worden uitgewisseld en het mooie kerstseizoen wordt ingeluid.
 • Oriëntatieweek: Tijdens de oriëntatieweek, de eerste week voordat de collegeperiode begint, krijgen nieuwe studenten inzicht in het studieprogramma en kunnen zij de eerste contacten leggen met andere medestudenten. Hiervoor bieden wij tijdschemahulp, ontbijt, een kroegentocht en nog veel meer.
 • Sinterclaas: Op Sinterclaas, een feestdag in Nederland op 05.12., deelt de studentenraad zelfgebakken koekjes en gebak uit Nedeland uit bij alle seminaries die op die dag in Nederlands Studies plaatsvinden. Dit betekent dat wij naar jou seminarie komen en dat je van ons een zakje koekjes krijgt, wat de seminarie een eerste feestelijkestemming geeft voor het komende kerstseizoen. Meestal komen we ook en dag later om zakken te brengen.
 • Reclame: Aangezien wij een kleine studentenraad zijn, zijn wij altijd blij met nieuwe studenten die zich bij ons willen ansluiten. Wij maken ook reclame in de seminaries en lezingen, wat altijd door de docenten wordt ondersteund.
 • Instagram: Sinds kort zijn we ook actief op Instagram, die je hieronder kunt vinden, waar we ons voorstellen als studentenraad, maar ook informatie posten over Nederland of onze opleiding.
 • Mobiliteitsbeurs: De mobiliteitsbeurs is een financiële mogelijkheid voor elk van ons studenten om ondersteund te worden tijdens een verblij in het buitenland. Wij, als studentenraad, werken eraan mee on de beurs voor jou mogelijk te maken, want een verblijf in het buitenland is verplicht bij Nederlandistiek.


  Wat voor taken hebben de individuele leden?
  De studentenraad heeft verschillende interne taken, die door individuele leden van de studentenraad worden waargenomen:
 • Lennart Bartsch zorgt voor onze e-mail account, die je kunt gebruiken om contact met ons op te nemen.
 • Imke Barth neemt deel aan de instituutsraad (die binnenkort zal worden overgenomen door Fenna Lies).
 • Ik, Laura Feldmann, ben verantwoordelijk voor onze financiën, d.w.z. onze bankrekening, die binnenkort zal worden overgenomen door Daniela Planteur.
 • Pia Charlotte Freye neemt wekelijks deel aan de F3V (FachschaftsvertreterInnenvollversammlung).
 • Fenna Stein en Sophie Rikhof zijn verantwoordelijk voor ons Instagram-account.

  Dus ieder van ons heeft een speciale taak die hij/zij op zich neemt.


  Onze persoonlijke mening
  Wat vinden wij, Fenna en ik, zo leuk aan de studentenraad en het vrijwilligerswerk dat we samen doen? Aangezien wij een zeer kleine studierichting zijn in vergelijking met andere studierichtingen, zoals de Duitse Studies, zijn we ook een zeer kleine studentenraad. Dit maakt de samenwerking en interactie met elkaar zeer vertrouwd, wat ook in de seminaries zelf goed te merken is. De meeste studenten kennen elkaar en ook de docenten worden door de meesten van hen gekend en herkend. Afgezien daarvan houden we van de ongeplande bijeenkomsten, die momenteel helaas alleen online plaatsvinden, zoals de spelletjes-/“Klön“-avonden of het koekjes bakken.

  We hebben ook aan de andere leden van de studentenraad gevraagt wat zij het meest associëren met de studentenraad, wat we hieronder in de vorm van een woordwolk presenteren:

fachschaft_nl

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert